Stratford Stomp

St Mary's Village Hall, Stratford St Mary Stratford St Mary